top of page

Izjava o konverziji


Iznos koji će biti terećen s računa vaše kreditne kartice dobiva se preračunavanjem cijene u eure prema važećem tečaju Hrvatske narodne banke. Prilikom terećenja vaše kreditne kartice, isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema tečaju udruga kartičara. Kao rezultat ove pretvorbe, postoji mogućnost male razlike u usporedbi s izvornom cijenom navedenom na našoj web stranici.
Iznos koji se tereti s računa vaše kreditne kartice pretvara se u vašu lokalnu valutu prema tečaju udruga kreditnih kartica.

bottom of page